Takeda Shop
205a , Nguyễn Xí , Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại
0904028957

Giờ làm việc
8:00 AM
Nội dung
Good and nice

Thông tin liên hệ: