Takeda Shop
205a , Nguyễn Xí , Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại
0929098147

Giờ làm việc
8:00 AM

Thông tin liên hệ: